Ενημερωτικά Δελτία, ΕΣΠΑ

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Παιδικοί Σταθμοί) 2021-2022

Kinder Garden - Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός στα Γιαννιτσά

Το πρόγραμμα παρέχει σε ωφελούμενα άτομα θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας  βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε Φορείς / Δομές και συγκεκριμένα: βρεφικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Σε όλες τις ωφελούμενες χορηγείται «Αξία τοποθέτησης» (voucher). Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή/ Φορέα, αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher) Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή/Φορέα, αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher) βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Σε ποιους απευθύνεται

 • οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες
 • οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι.

 

Περίοδος υποβολής

από 19/7/2021 έως 8/8/2021 (Παράταση προθεσμίας)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.

Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.

Είδος ενίσχυσης

Κοινωνική υποστήριξη

Voucher

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε αιτούσα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς …

Τι χρηματοδοτείται

Οι θέσεις των Δομών που μπορούν να φιλοξενήσουν τέκνα/άτομα μεΑ ωφελούμενων, δύνανται να είναι ή να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί:
  • Α1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
  • Α2 Προνήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας:
  • Β1 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
  • Β2 Προνήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Β3 Προνήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ):
  • Γ Παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ):
  • Δ Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία.

Παιδιά, γεννηθέντα από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017 δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης η παροχή υπηρεσιών από Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών ή/ και Νηπίων, Κέντρα Μελέτης, Φροντιστήρια, Κέντρα Κατάρτισης, Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία.

 

Προϋπολογισμός

€ 279.000.000

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ: 213 1320600
Φαξ: 213 1320666

Πληροφορίες: helpdeskenarmonisi@eetaa.gr

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *